سفارش تبلیغ
صبا
برادری را نزد جفاکاران مجوی . آن را نزد پایبندان [آزرم] و وفاداران بجوی . [امام علی علیه السلام]
 

 

 

اخلاق و عرفان Ethics & Irfan

 

اگر کسى به فنا رسید و خداى تعالى اراده فرمود که او را براى دیگران راهنما قرار بدهد، او را از آن مقام تنزل مى دهد. عالم فنا عالمى است که انسان دیگر خودش نیست ، بلکه در ملکوت سیر دارد. ولى وقتى براى هدایت و دستگیرى تنزل پیدا مى کند، قلبش ‍ متوجه عالم بالاست ، توجه به اوامر و نواهى دارد. ولى مى تواند با مردم مانوس شود انبیاء و اولیاء تنزل در ارض پیدا کردند که توانستند با خلق سازگار شوند و افراد بشر را هدایت کنند.

                                  عارف بزرگ مرحوم شیخ محمد جواد انصاری همدانی


::: چهارشنبه 86/3/16 ::: ساعت 6:28 عصر :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
نظرات شما: نظر